Subqueries ב-MySQL

הסבר על תתי שאילתות ב-MySQL וכיצד ליישם אותן בקלות.

במאמר הקודם למדנו על JOIN ב-MySQL ובכך סיימנו את הדיון בשאילתות MySQL פשוטות יחסית. MySQL מאפשרת לנו ליצור שאילתות מורכבות באמצעות MySQL Subqueries.

לא צריך להבהל כל כך מהשם – מדובר במשהו פשוט לחלוטין שמוסבר היטב באמצעות דוגמא.

נניח שיש לי טבלה בשם city והיא כוללת את השדות idcity (מספר סידורי רץ), מיקוד, שם מדינה ושם עיר.


+--------+---------+---------+----------+
| idcity | zipcode | country | cityname |
+--------+---------+---------+----------+
|   1 | 12345  | Israel | Tel Aviv |
|   2 | 123456 | Israel | Holon  |
|   3 | 123457 | USA   | Georgia |
+--------+---------+---------+----------+

ונניח שיש לי עוד טבלה ששמה הוא customer:


+------------+-----------+----------+---------+
| idcustomer | firstname | lastname | zipcode |
+------------+-----------+----------+---------+
|     1 | Moshe   | Levi   | 123456 |
|     2 | Avi    | Cohen  | 123456 |
|     3 | Yossi   | Bar   | 12345  |
+------------+-----------+----------+---------+

נניח שמשתי הטבלאות האלו אני צריך לשלוף את כל הלקוחות שגרים בחולון. אפשר לעשות את זה עם JOIN כמובן ואפילו די בקלות עם השאילתא הבאה:


SELECT idcustomer, firstname, lastname FROM customer INNER JOIN city ON city.zipcode = customer.zipcode WHERE city.cityname = 'holon';

שתביא לנו את התוצאה הבאה:


+------------+-----------+----------+
| idcustomer | firstname | lastname |
+------------+-----------+----------+
|     1 | Moshe   | Levi   |
|     2 | Avi    | Cohen  |
+------------+-----------+----------+

כאשר יש לי רק מעט נתונים, לא צריך להיות גאון כדי להבין שאולי עדיף להשתמש ב-INNER JOIN. אבל אם יש לי מספר עצום של שורות בטבלה, הרבה יותר כדאי לבצע שליפה של הלקוחות ישירות לפי ה-ZIPCODE ללא ביצוע JOIN של טבלאות עם לפעמים מאות אלפי שורות. שימוש ב-JOIN ואז ביצוע השאילתא ירצח את מסד הנתונים. הרבה יותר נעים מבחינת ביצועים לבדוק את ה-ZIPCODE של עיר ספציפית ואז לבצע את השאילתא מתוך טבלת הלקוחות:

ראשית:


SELECT zipcode FROM city WHERE cityname = 'holon';

ואז אני מקבל תוצאה:


+---------+
| zipcode |
+---------+
| 123456 |
+---------+

שאותה אני מציב בשאילתא:


SELECT idcustomer, firstname, lastname FROM customer WHERE zipcode = '123456';

ואז אני מקבל את התוצאה. זו דרך הרבה יותר יעילה, אבל זה דורש ממני שתי שאילתות ומאד מאד עדיף לנו לרכז את כל בקשות המידע בתוך שאילתא אחת. ובדיוק בשביל זה יש subquery – כדי שאני אוכל להכניס תוצאה שהתקבל משאילתא אחת לתוך שאילתא שניה – ובמקרה שלנו:


SELECT idcustomer, firstname, lastname FROM customer WHERE zipcode = (SELECT zipcode FROM city WHERE cityname ='holon');

subquery קלה מאד לשימוש – כל מה שצריך זה לשים סוגריים ו… זהו! כל עוד התוצאה המתקבלת היא נתון שיכול להכנס לתוך השאילתא שלנו, לא צריכה להיות בעיה. אפשר לשרשר כמה subqueries ביחד – כל עוד מקפידים על הסוגריים.

⚠️המדריכים כאן הם טעימה בלבד! יש ספר מקיף המלמד MySQL מרמת בסיס ועד רמה מתקדמת. הספר הדיגיטלי, שרלוונטי גם לכל מסדי הנתונים שעובדים עם SQL – זמין כאן כחלק מהפרויקט "ללמוד ג'אווהסקריפט בעברית" – זו הדרך הטובה ביותר ללמוד באופן מקיף MySQL.

במאמר הבא נדבר על VIEW ב-MySQL וגם על STORED PROCEDURES.

פוסטים נוספים שכדאי לקרוא

פתרונות ומאמרים על פיתוח אינטרנט

SSG עם next

אחרי שלמדנו במאמר הקודם מה זה SSR והבנו שלא מדובר בקליע כסף שפותר את כל הבעיות שלנו, נלמד על SSG שיכול להקל על כמה מהבעיות של SSR.

ESP32 מאפס לילדים

מדריך ל-ESP32 לילדים ולהורים מאפס

אחד הדברים הכי כיפיים בעולם הוא תכנות ותכנות בעולם האמיתי – המפעיל אורות, ציוד אלקטרוני ומכשירים הוא מלהיב ממש. המדריך מיועד להורים שרוצים ללמד את הילדים שלהם לתכנת.

גלילה לראש העמוד