גרף עוגה וגרפים מרובים של עמודות ב-Open Flash Chart

מאמר המסביר על יצירת גרף עוגה וגרף מרובה עמודות ב-Open Flash Chart

במאמר הקודם למדנו כיצד לשלוט על סביבת הגרף ב-Open Flash Chart – צבע הצירים והרקע לדוגמא. במאמר הנוכחי אנו נלמד כיצד אפשר ליצור גרף עם כמה עמודות.

יצירת גרף עם כמה עמודות

האמת היא שיצירת גרף מרובה עמודות היא פשוטה מאד. כל מה שעלינו לעשות זה ליצור אובייקט נוסף של bar ולהצמיד אותו לגרף. זה הכל!
הנה הקוד שמשמש אותנו ליצירת הגרף שלעיל:


< ?php
require_once('php-ofc-library/open-flash-chart.php');

//יצירת אובייקט גרף עמודות
$bar = new bar();
$bar->set_values( array(9,8,7,6,5,4,3,2,1) );
$bar->set_colour( '#0048CA');
$bar->set_key('Explorer Users', 14);
$bar->set_alpha(0.5);
$bar->set_tooltip('#val# Millions');

//יצירת אובייקט גרף עמודות נוסף
$bar2 = new bar();
$bar2->set_values( array(1,2,3,4,5,6,7,8,9) );
$bar2->set_colour( '#D90101');
$bar2->set_key('FireFox Users', 14);
$bar2->set_alpha(0.5);
$bar2->set_tooltip('#val# Millions');

//יצירת אובייקט גרף והצמדה של אובייקט העמודות והכותרת
$chart = new open_flash_chart();

$chart->add_element( $bar );
$chart->add_element( $bar2 );

//הדפסה של ה-JSON
print $chart->toPrettyString();

גרף עוגה

גרף פופולרי מאד ששונה מאד מגרף עמודות הוא גרף עוגה. כל המתודות המשמשות אותנו לגרף עוגה נמצאות בחלק על גרף עוגה בדוקומנטציה של Open Flash Chart. אך אנו נעבור על חלק מהמתודות האלו כאן.

הנה הדוגמא שלנו:

והנה הקוד שיוצר את אובייקט ה-JSON שמשמש את Open Flash Chart ליצירת גרף העוגה:


< ?php
require_once('php-ofc-library/open-flash-chart.php');

//יצירת אובייקטים של אנימצית גרף עוגה
$anim_pie_bounce = new pie_bounce (20);
$anim_pie_fade = new pie_fade ();

//יצירת אובייקט גרף עוגה
$pie = new pie();
$pie->set_values( array(50,30,20,10, 5, 20, 10, 40, 36) );
$pie->set_colours(array('#FF00FF', '#EA0099', '#FF0066', '#FF3300', '#FF9900', '#FFCC00', '#FFFF00'));
$pie->set_gradient_fill();
$pie->start_angle(50);
$pie->set_alpha(0.5);
$pie->radius(180);
$pie->add_animation($anim_pie_bounce);
$pie->add_animation($anim_pie_fade);

//יצירת אובייקט גרף והצמדה של אובייקט העמודות והכותרת
$chart = new open_flash_chart();

$chart->add_element($pie);

//הדפסה של ה-JSON
print $chart->toPrettyString();

מתודת set_values

המתודה הזו זהה למתודה המקבילה בגרף עמודות. היא מקבלת כארגומנט מערך של ערכים.

מתודת set_colours

המתודה מקבלת כארגומנט מערך של צבעים ואיתו היא צובעת את מערך הערכים בהתאמה.

מתודת set_gradient_fill

המתודה הזו שלא מקבלת פרמטרים גורמת לאפקט gradient בגרף העוגה.

מתודת start_angle

המתודה קובעת את הזווית שמתחילים איתה באנימציה הדיפולטיבית של גרף העוגה. היא מקבלת מספר של מעלות מ-0 עד 360.

מתודת set_tooltip

המתודה הזו עובדת בדיוק כמו מתודת set_tooltip שהוסברה בפירוט בגרף העמודות. המתודה מקבלת אובייקט מסוג tooltip שקובע איך הטקסט המרחף מעל כל ערך יראה.

מתודת set_alpha

מתודה הקובעת שקיפות שעובדת בדיוק כמו מתודת set_alpha שהוסברה בפירוט בגרף העמודות. המתודה מקבלת מספר מ0 (ללא שקיפות ועד 1 (שקיפות מלאה).

מתודת set_no_labels

מתודה שמבטלת את המקרא.

מתודת radius

מתודה שקובעת את הרדיוס של העיגול. היא מקבלת ארגומנט אחד של מספר בפיקסלים שהוא הרדיוס.

מתודת add_animation

המתודה הזו משמשת להוספת אנימציה כאשר העכבר עולה על חלק מסוים בגרף העוגה. המתודה מקבל ארגומנט אחד והוא אובייקט האנימציה.
ישנן שני אובייקטים של אנימציה שניתן להשתמש בהם בגרף מסוג עוגה:

אובייקט אנימציה מסוג pie_bounce

האובייקט הזה גורם לחלק שמעליו העכבר נמצא לזוז. ה-constructor של האובייקט מקבל רק ארגומנט אחד שקובע את מספר הפיקסלים של התזוזה.

אובייקט אנימציה מסוג new pie_fade

האובייקט הזה גורם לחלק שמעליו העכבר נמצא להפוך ללא שקוף. שימושי אם השתמשנו כבר במתודת set_alpha.

כפי שאנו רואים בדוגמא, ניתן להוסיף את שני האובייקטים גם יחד לגרף עוגה.

במאמר הבא אנו נלמד על גרף קווי.

פוסטים נוספים שכדאי לקרוא

צילום מסך של סוואגר
יסודות בתכנות

openAPI

שימוש בתשתית הפופולרית למיפוי ותיעוד של API וגם הסבר בסיסי על מה זה API

DALL·E 2023-10-21 22.28.58 - Photo of a computer server room with red warning lights flashing, indicating a potential cyber threat. Multiple screens display graphs showing a sudde
יסודות בתכנות

מבוא לאבטחת מידע: IDOR

הסבר על התקפה אהובה ומוצלחת שבאמצעותה שואבים מידע מאתרים

ספריות ומודולים

מציאת PII באמצעות למידת מכונה

כך תגנו על משתמשים שלכם שמעלים מידע אישי רגיש כמו תעודות זהות באמצעות שירות אמאזוני.

גלילה לראש העמוד