גרפים עם Open Flash Chart – שליטה על סביבת הגרף

במאמר זה אנו לומדים כיצד לשלוט על הצבע והצורה של הצירים והרקע של Open Flash Chart

במאמר הקודם למדנו כיצד לייצר גרף עמודות באמצעות ספרית PHP5 של Open Flash Chart ושימוש במתודות של הספריה על מנת לשלוט על כל אספקט ואספקט של גרף העמודות. אך גרף העמודות לא לבדו עומד ונמצא בתוך גרף שגם לו אפשר לשנות את הפרמטרים – לשנות את הצירים, את צבע הרקע, את מקרא הצירים ועוד.

כזכור למי שקרא את המאמרים הקודמים, המטרה שלנו היא לייצר אובייקט JSON שאותו אנו מעבירים לאובייקט פלאשי באמצעות פרמטר או באמצעות JavaScript. אובייקט ה-JSON קובע כל פרט ופרט בגרף שלנו.

לשם הדוגמא אנו נשתמש באותו גרף עמודות שיצרנו במאמר הקודם (רק ללא האנימציה):


< ?php
require_once('php-ofc-library/open-flash-chart.php');

//יצירת אובייקט כותרת 
$title = new title('My Title'); 

//יצירת אובייקט גרף עמודות
$bar = new bar();
$bar->set_values( array(9,8,7,6,5,4,3,2,1) );
$bar->set_colour( '#0048CA');
$bar->set_key('whats up', 14);
$bar->set_alpha(0.5);
$bar->set_tooltip('This is my #val#');

//יצירת אובייקט גרף והצמדה של אובייקט העמודות והכותרת
$chart = new open_flash_chart();
$chart->set_title( $title );
$chart->add_element( $bar );

//הדפסה של ה-JSON
print $chart->toPrettyString();

כאשר ההתמקדות שלנו תהיה בחלק השלישי, החלק שבו אנו יוצרים את אובייקט הגרף. המתודות שאנו נעבור עליהן נמצאות בדוקומנטציה של אובייקט open_flash_chart.

מתודת יצירת כותרת ואובייקט title

מתודת יצירת כותרת היא set_title והיא מקבלת כארגומנט את אובייקט title.
לאובייקט title יש קונסטרקטור שמקבל ארגומנט של הטקסט שיהיה בו ומתודה אחת בלבד set_style שהארגומנט שלה הוא מחרוזת טקסט הכוללת תכונות CSS שאפשר להצמיד לכותרת שלנו.

מתודת יצירת ציר y

על מנת ליצור את ציר y, אני משתמש במתודת set_y_axis שמקבלת כארגומנט אובייקט מסוג ציר y. שמו של האובייקט הוא y_axis. לאובייקט זה יש מספר מתודות שבאמצעותן אנו יכולים לשנות את המראה של התגיות, הערכים שלהן וכו' וכו'.

המתודות כולן נמצאות במקום המתאים בדוקומנטציה של open flash chart, אך אנו נעבור עליהן בקצרה. הנה דוגמא לציר y ששיניתי אותו כמעט לחלוטין:

הקוד שיוצר את ה-JSON לגרף הזה הוא:


< ?php
require_once('php-ofc-library/open-flash-chart.php');

//יצירת אובייקט כותרת 
$title = new title('My Title'); 
$title->set_style('color: #FF0707; padding-bottom: 20px;');

//יצירת אובייקט ציר
$y_axis = new y_axis();
$y_axis->set_range(-5, 30, 4);
$y_axis->set_label_text	("#val# Millions");
$y_axis->set_colours('#FF0707', '#000000');
$y_axis->set_stroke(2) ;
$y_axis->set_tick_length(20);

//יצירת אובייקט גרף עמודות
$bar = new bar();
$bar->set_values( array(9,8,7,6,5,4,3,2,1) );
$bar->set_colour( '#0048CA');
$bar->set_key('whats up', 14);
$bar->set_alpha(0.5);
$bar->set_tooltip('This is my #val#');

//יצירת אובייקט גרף והצמדה של אובייקט העמודות והכותרת
$chart = new open_flash_chart();
$chart->set_title( $title );
$chart->set_y_axis($y_axis);
$chart->add_element( $bar );

//הדפסה של ה-JSON
print $chart->toPrettyString();

רואים בקוד שראשית יצרתי אובייקט מסוג y_axis, נתתי לו תכונות באמצעות מתודות שונות ואז הצמדתי אותו לגרף שלי באמצעות מתודת set_y_axis. בואו ונעבור על המתודות השונות שבהן השתמשתי כדי לשנות את מראה הציר.

קביעת טווח – set_range

קביעת הטווח מאפשרת לנו לקבוע את הטווח שבו ציר ה-y יעבוד. בדרך כלל ה-Open Flash Chart בוחר אוטומטית את הטווח עבורנו אך אנו יכולים לשנות אותו – שימושי מאד אם אנו רוצים לרווח את הגרף. המתודה הזו מקבל 3 ארגומנטים – ערך מינימום (מהיכן שהגרף מתחיל), ערך מקסימום (היכן שהגרף נגמר) וגודל צעד (המרווח בין היחידות השונות).

שינוי צבע של תגיות – set_colour

שימוש במתודה זו מאפשרת לנו לשנות את הצבע של התגיות בלבד. המתודה מקבל ארגומנט של צבע.

שינוי צבע של תגיות ושל הסרגל – set_colours

שימוש במתודה זו מאפשר לנו לשנות את הצבע של התגיות ושל הסרגל עצמו. המתודה מקבלת שני ארגומנטים – הראשון קובע את הצבע של התגית והשני את הצבע של הסרגל.

שינוי טקסט של תגיות – set_label_text

מתודת שינוי הטקסט של התגית מאפשר לנו לעשות קוסטומיזציה של הטקסט כדי לא להשתמש רק ביחידות. בדוגמה השתמשתי למשל במילת הקסם #val# ובשם millions.

שינוי עובי קו הסרגל – set_stroke

מתודת set_stroke מקבלת ארגומנט של עובי בפיקסלים וקובעת את העובי של קו הציר עצמו.

שינוי רוחב של סמני היחידות – set_tick_length

מתודת set_tick_length מקבלת ארגומנט של עובי בפיקסלים וקובעת את הרוחב של סמני היחידות (הטיקרים).

יצירת ציר y ימני עבור גרפים בעברית

יצירת ציר y ימני (ומחיקת ציר ה-y השמאלי) היא קריטית כאשר מדובר על גרפים בעברית. כאשר אני רוצה לעשות את זה, אני יוצר ציר y כרגיל, אך מצמיד אותו באמצעות מתודת set_y_axis_right שיוצרת ציר ימני. על מנת למחוק את הציר השמאלי הדפולטיבי, אני יוצר ציר שמאלי ריק ללא טקסט עם צבע גריד נייטרלי שלא יבלוט:

וכך נראה הקוד:


< ?php
require_once('php-ofc-library/open-flash-chart.php');

//יצירת אובייקט כותרת 
$title = new title('My Title'); 
$title->set_style('color: #FF0707; padding-bottom: 20px;');

//יצירת אובייקט ציר
$y_axis = new y_axis_right();
$y_axis->set_range(-5, 30, 4);
$y_axis->set_label_text	("#val# Millions");
$y_axis->set_colours('#FF0707', '#000000');
$y_axis->set_stroke(2) ;
$y_axis->set_tick_length(2);

//עבור גרף בעברית

$y_axis_left = new y_axis();
$y_axis_left->set_colours('#EEEEEE', '#EEEEEE');
$y_axis_left->set_label_text("");

//יצירת אובייקט גרף עמודות
$bar = new bar();
$bar->set_values( array(9,8,7,6,5,4,3,2,1) );
$bar->set_colour( '#0048CA');
$bar->set_key('whats up', 14);
$bar->set_alpha(0.5);
$bar->set_tooltip('This is my #val#');

//יצירת אובייקט גרף והצמדה של אובייקט העמודות והכותרת
$chart = new open_flash_chart();
$chart->set_title( $title );
//עבור גרף בעברית
$chart->set_y_axis_right($y_axis);
$chart->set_y_axis($y_axis_left);

$chart->add_element( $bar );

//הדפסה של ה-JSON
print $chart->toPrettyString();

שינוי ציר X

אופן יצירת X זהה כמעט לחלוטין לציר Y. גם כאן אני יוצר אובייקט ציר x ומצמיד אותו ל-chart. הנה דוגמא למניפולציות שעשיתי בציר ה-x:

והקוד הוא:


< ?php
require_once('php-ofc-library/open-flash-chart.php');

//יצירת אובייקט כותרת 
$title = new title('My Title'); 
$title->set_style('color: #FF0707; padding-bottom: 20px;');

//יצירת אובייקט ציר
$x_axis = new x_axis();
$x_axis->set_range(0, 10);
$x_axis->set_steps(1);
$x_axis->set_labels_from_array(array('Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'));
$x_axis->set_colours('#FF0707', '#000000');
$x_axis->set_stroke(2) ;
$x_axis->set_tick_height(2);

//יצירת אובייקט גרף עמודות
$bar = new bar();
$bar->set_values( array(9,8,7,6,5,4,3,2,1) );
$bar->set_colour( '#0048CA');
$bar->set_key('whats up', 14);
$bar->set_alpha(0.5);
$bar->set_tooltip('This is my #val#');

//יצירת אובייקט גרף והצמדה של אובייקט העמודות והכותרת
$chart = new open_flash_chart();
$chart->set_title( $title );

$chart->set_x_axis($x_axis);

$chart->add_element( $bar );

//הדפסה של ה-JSON
print $chart->toPrettyString();

המתודות שהשתמשתי בהן הן:

מתודת יצירת טווח set_range

במתודה זו אנו קובעים את הטווח של הציר כאשר המתודה מקבלת שני ארגומנטים – מינימום ומקסימום.

מתודת קביעת גודל צעד set_steps

מתודה זו קובעת את הצעדים בין תגית לתגית בציר ה-X.

מתודת קביעת תגיות – set_labels_from_array

המתודה הזו מקבל מערך של תגיות ומכניסה את המערך הזה לתוך הציר לפי הסדר. בדוגמא שלהלן השתמשתי במערך של ימים – יום ראשון, שני וכו'.

מתודת set_tick_height

שינוי גובה של סמני היחידות, המקבילה של set_tick_length בציר ה-y.

מתודות set_colours ו-set_stroke זהות למתודות המקבילות של ציר ה-y.

מתודות נוספות של אובייקט גרף

אנו יכולים לשלוט גם בצבע הרקע וב-tooltips:

ניתן לשלוט בצבע הרקע על ידי שימוש במתודת set_bg_colour שמקבלת ארגומנט של צבע.

ניתן לשלוט על איך שה-tooltip נראה. ה-tooltip הוא אותו קטע קצר של מידע שרואים כאשר אנו עוברים מעל העמודה הרלוונטית. השליטה היא באמצעות אובייקט tooltip שמשתמש במתודות הבאות:
set_background_colour – קובע את צבע הרקע של הטקסט.
set_colour – קובע את צבע הגבול.
set_shadow – קובע אם יש צל (true) או אין (false).
set_stroke – קובע את עובי הגבול בפיקסלים.

את אובייקט ה-tooltip שיצרנו אנו מכניסים לאובייקט הגרף באמצעות: set_tooltip.

והנה הדוגמא:

והקוד:


require_once('php-ofc-library/open-flash-chart.php');

//יצירת אובייקט כותרת 
$title = new title('My Title'); 
$title->set_style('color: #FF0707; padding-bottom: 20px;');

//יצירת אובייקט tooltip
$tooltip = new tooltip();
$tooltip->set_background_colour('#ffffff');
$tooltip->set_colour('#DF0101');
$tooltip->set_shadow(true); 
$tooltip->set_stroke(10);


//יצירת אובייקט גרף עמודות
$bar = new bar();
$bar->set_values( array(9,8,7,6,5,4,3,2,1) );
$bar->set_colour( '#0048CA');
$bar->set_key('whats up', 14);
$bar->set_alpha(0.5);
$bar->set_tooltip('This is my #val#');

//יצירת אובייקט גרף והצמדה של אובייקט העמודות והכותרת
$chart = new open_flash_chart();
$chart->set_title( $title );
$chart->set_bg_colour('#ffffff');

$chart->set_tooltip($tooltip);

$chart->add_element( $bar );

//הדפסה של ה-JSON
print $chart->toPrettyString();

במאמר הבא אנו נלמד על גרף עם כמה עמודות ויצירת גרף עוגה.

פוסטים נוספים שכדאי לקרוא

תמונה מצוירת של רובוט שמנקה HTML
יסודות בתכנות

סניטציה – למה זה חשוב

הסבר על טכניקה פשוטה וידועה מאד שאנו מפעילים על מידע לפני שאנחנו מציגים אותו ב-HTML באפליקציה או באתר.

גלילה לראש העמוד