jQuery – אפקטים

במאמר זה אנו לומדים על האפקטים שאפשר לייצר באמצעות Jquery - העלמה, סליידים, הפיכת אלמנטים לחצי שקופים ועוד אפקטים נהדרים.

אחרי שבמאמרים הקודמים למדנו על סלקטורים ועל אירועים, הגיע הזמן למשהו ש-jQuery ממש טובים בו ואלו הם האפקטים. לרשות jQuery אפקטים רבים ובמאמר זה אעבור על כולם. רוב האפקטים באים בזוגות – אפקט והאפקט הנגדי שלו. בדוגמאות אני משתמש באלמנט div ובכפתור שמפעיל אירוע toggle.

באופן עקרוני כמעט כל פקודות האפקטים נראות זהות, ראשית אני יוצר סלקטור לאלמנט, למשל #mydiv שיבחר את האלמנט עם id=mydiv ואחרי כן אני כותב את הפונקציה שמבצעת את האפקט עם סוגריים שבתוכה יש פרמטרים שונים בהתאם לסוג האפקט – למשל slow/fast. ניתן גם להוסיף לרוב האפקטים גם Callback.

Hide/Show

הסינטקס הוא די פשוט, כל מה שאני צריך זה לכתוב את שם האלמנט שאני רוצה להחביא או להראות ואז את הפונקציה. לשם הדוגמא:


$("#mydiv1").hide();

וככה זה נראה עם אירוע toggle:

אלמנט חביב

וככה זה נראה כמובן:


<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() {
$("#myButton1").toggle(function () {
alert("Show");
$("#mydiv1").show();
} , function () {
$("#mydiv1").hide();
});
 });
</script>

כמובן שאפשר להכניס פרמטרים שיהפכו את ה-HideShow לקצת יותר מעניינים. הפרמטרים האלו הם slow ו-fast על מנת לקבוע את קצת ההעלמות או קצב ההצגה. אפשר גם להכניס מספר במילישניות.

אלמנט חביב

וגם זה די פשוט, הנה, תסתכלו על הקוד בעצמכם:


<p>
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() {
$("#myButton2").toggle(function () {
$("#mydiv2").show("slow");
} , function () {
$("#mydiv2").hide("slow");
});
 });
</script>
</p>

אפשר גם לשים callback מיד לאחר הגדרת המהירות, רק לא לשכוח להפריד בפסיק.

FadeInFadeOut

העלמה קצת יותר בסטייל היא באמצעות פייד אין ופייד אאוט. גם זה פשוט ביותר – סוג האלמנט ואז הפקודה. רק הפעם חייבים לכתוב slow, fast או מספר במילישניות.

אלמנט חביב


<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() {
$("#myButton3").toggle(function () {
$("#mydiv3").fadeOut("slow");
} , function () {
$("#mydiv3").fadeIn("slow");
});
 });
</script>

FadeTo

אם אני רוצה להפוך אלמנט לחצי שקוף, זה האפקט שבו אני אשתמש. כל מה שאני צריך לעשות זה לכתוב את הפקודה fadeTo ולציין בפרמטרים שלה את המהירות ואת מידת הנראות מ-0 (שקוף) ועד 1 (לא שקוף).

אלמנט חביב

וכך נראה הקוד:


<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() {
$("#myButton4").toggle(function () {
$("#mydiv4").fadeTo("slow", 0.33);
} , function () {
$("#mydiv4").fadeTo("slow", 1);
});
 });
</script>


Slide Down/Slide Up

גם זו אפקט להעלמה ולהצגה של אלמנטים, אך הוא עושה את זה בצורה שונה קצת מהאפקטים הקודמים. השימוש שלו הוא פשוט ביותר ודומה לחלוטין ל-hideshow.

אלמנט חביב

וככה זה נראה:


<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() {
$("#myButton5").toggle(function () {
$("#mydiv5").slideUp("slow");
} , function () {
$("#mydiv5").slideDown("slow");
});
 });
</script>

במאמר הבא נמשיך ללמוד על אפקטים ובהם על האפקט המעניין של אנימציות וכן על toggles שיכולים לחסוך עוד קצת קוד בכל הנוגע לאפקטים שלמדנו במאמר הזה.

פוסטים נוספים שכדאי לקרוא

תמונת תצוגה של מנעול על מחשב
פתרונות ומאמרים על פיתוח אינטרנט

הגנה מפני XSS עם Trusted Types

תכונה ב-CSP שמאפשרת מניעה כמעט הרמטית להתקפות XSS שכל מפתח ווב צריך להכיר וכדאי שיכיר.

מיקרו בקרים

הפעלת מסך oled קטנטן עם esp32

יצירת מערכת מולטימדיה שלמה בגודל של בול דואר עם מיקרובקר ובעלות של דולרים בודדים. וגם על הדרך נלמד על ת׳רדים

ספריות ומודולים

להתנסות ב AutoGPT

הטרנד החם בעולם ה-GPT וה-AI – הפעלת אייג׳נטים בקלות עם Auto GPT.

תמונה מצוירת של רובוט שמנקה HTML
יסודות בתכנות

סניטציה – למה זה חשוב

הסבר על טכניקה פשוטה וידועה מאד שאנו מפעילים על מידע לפני שאנחנו מציגים אותו ב-HTML באפליקציה או באתר.

גלילה לראש העמוד