גזור ושמור: חוזה לבניית אתר אינטרנט

כאשר מזמינים אתר אינטרנט כדאי להקפיד על חוזה מנוסח היטב. במאמר זה מצורפת דוגמא לחוזה בניית אתרים.

אחד מהדברים החשובים ביותר בבחירת מי שיפתח את אתר האינטרנט שלך הוא החוזה שעליו חותמים. לא מעט פעמים בוני אתרי אינטרנט מסתפקים בהסכמה בעל פה או באיזה הסכם חצי אפוי על דף אחד.

מהנסיון שלי אני יכול לקבוע בוודאות שככל שההסכם יותר מפורט והאפיון יותר ברור אז כך הרבה יותר נוח לכולם – גם למפתח אתר האינטרנט וגם למזמין העבודה. החיכוכים במקרים כאלו מתמעטים.

רוב בוני אתרי האינטרנט והמזמינים לא טורחים לערב עורכי דין, למעט כאלו שעובדים עבור הממשלה או עבור גופים מאד גדולים. שכר הטרחה של עורך הדין יכולה לנפח את שווי העסקה וחבל. ברוב המקרים לשני הצדדים יש מספיק רצון טוב וכל מה שצריך הוא הסכם שיביא בחשבון את שני הצדדים.

אני מצרף למאמר זה הסכם מפורט למדי שיכול להספיק לאתרי אינטרנט קטנים ובינוניים וכולם רשאים להשתמש בו. כמובן שההסכם אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי והשימוש בו הוא על אחריות המשתמש הבלעדית ואני לא אחראי לשום נזק כלשהו שייגרם משימוש או שימוש בחוזה זה (בקיצור – אל תתבעו אותי גם אם יש פרצה בחוזה).

חשוב מאד לצרף אפיון מפורט ככל האפשר כנספח לחוזה הזה. ללא אפיון מפורט כולל ציורי מסך, הסברים, פונקציות ואפילו מנייה של דפים החוזה הזה לא שווה כלום. החוזה מגן מאד על הקוד שמפתחי האתרים כותבים ומצד שני נותן לבעל האתר את הזכויות המלאות על העיצוב הגרפי כולל לוגו (זה לא טריוויאלי) מצד שאחד יש לו מדיניות מקדמות קשוחה והגבלת אחריות ומצד שני הוא מאפשר פיצוי של המזמין אם המפתח לא עומד בלוחות הזמנים.

על האפיון שיש בחוזה לכלול מידע מפורט על שרת האחסון של האתר. אם בונה האתר מספק גם אחסון יש לפרט מה ניתן ולאיזו תקופה. במידה ולא – חובה לפרט ככל הניתן על השרת הנדרש. שרת מבוסס חלונות או מבוסס לינוקס. שפות תכנות ומסדי נתונים שמותקנים על השרת ואפילו מיקום פיסי של השרת. לאור הנסיון שלי, אני לא מוכן להתקין אתרי אינטרנט על שרתים שיתופיים בחו"ל (כדוגמת דרימהוסט) ואני מציין את זה בפירוש בפני הלקוח וגם בחוזה.

החוזה הזה הוא לא תורה מסיני אלא חובה לערוך אותו לפני כל פרויקט בהתאם לפרויקט וכולם -בוני אתרים והלקוחות שלהם יכולים להשתמש בו על אחריותם

בעסקאות גדולות ואף בינוניות אני ממליץ לפחות להתייעץ עם עורך דין.

הכנסתי סעיף בנוגע לנגישות האתר בהתאם לתקנות הנגישות החדשות

 

חוזה לבניית אתרים

 

הסכם בניית אתר אינטרנט

הסכם שנחתם ביום: _____________________, ב-______________________.

בין :

________ ת.ז __________ (להלן: בונה האתר)

מצד אחד

 

לבין:

חברת _______________________ (ח”פ:_________________) (להלן: המזמין)

מהצד השני

 

הואיל ובונה האתר מעוניין לספק למזמין שירות הקמת אתר אינטרנט והמזמין מעוניין אף הוא בכך.

הואיל ובונה האתר עוסק, בין השאר, בתכנון, ובניה אתרי אינטרנט המבוססים על תוכנות חופשיות (שאינן מוגנות בזכויות יוצרים ו/או פטנטים).

הואיל והמזמין מעוניין להקים אתר אינטרנט לצורך עסקי.

הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

המבוא והנספח להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

בסמוך לחתימת הסכם זה יחל בונה האתר בהקמת אתר אינטרנט בהתאם לאפיון המצורף לחוזה זה בנספח א' (להלן: "אתר האינטרנט") עבור המזמין לפי לוח הזמנים הבא:.

הגשת סקיצה גרפית (תאריך)

סבב תיקונים ראשון (תאריך)

סבב תיקונים שני (תאריך)

סבב תיקונים שלישי (תאריך)
במידה ויהיו סבבי תיקונים נוספים הם יהיו בתשלום נוסף וכן לוח הזמנים ייידחה למשך (X שבועות) לכל סבב תיקונים. לוח הזמנים לא יוקדם מכל סיבה שהיא.

מיילסטון 1 (תאריך)

מיילסטון 2 (תאריך)

גרסת אלפא (תאריך)

גרסת בטא (תאריך)

Release Candidate (תאריך)

גרסה עובדת על שרת האחסון של הלקוח (תאריך), מסירת קבצי המקור בדיסק או בכל מדיה אחרת והדרכה בת ___ שעות לשימוש באתר.

עיצוב גרפי

העיצוב הגרפי של האתר יהיה מקורי ולא יועתק/יושאל ממקור אחר. קבצי המקור (PSD) וזכויות הקניין הרוחני על העיצוב יועברו לידי המזמין במעמד התשלום האחרון. המזמין יוכל להשתמש בעיצוב הגרפי לכל מטרה שהיא. לבונה האתר יינתן רשיון להצגת העיצוב במסגרת קידום מכירות והצגה בתיק עבודות בלבד.

תכנות

1. אתר האינטרנט מבוסס על תוכנות צד שלישי תחת רשיון קוד פתוח ועל שפות תכנות שגם הן תחת רשיון קוד פתוח והמזמין יהיה כפוף לרשיון הקוד הפתוח ולתנאיו. בונה האתר יוודא שהשימוש שייעשה בתוכנות הקוד הפתוח יהיה תואם את הרשיון ולא יעשה שימוש שנוגד את תנאי הרשיון במתכוון או שלא במתכוון.
2. בונה האתר יבצע שינויים בתוכנות בהתאם לצרכי המזמין. זכויות היוצרים המסחריות והמוסריות של שורות הקוד הנוספות והמודולים שיפותחו במסגרת הקמת אתר האינטרנט הן בבעלות בונה אתר האינטרנט ולמזמין ניתן רשיון לשימוש בלתי מוגבל בהן במסגרת אתר האינטרנט בלבד.

נגישות
1. על האתר להיות נגיש בהתאם להנחיות שנקבעו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ג 2013 סעיף 35 ולעמוד בתקן Accessibility Guidelines Web Content A של גוף התקינה הבין–לאומי (World Wide Web Consortium (W3C. בונה האתר מתחייב לבצע את הבדיקות וההתאמות השונות על מנת לעמוד בדרגה A של התקן.

תוכן האתר
1. האתר כולל מערכת הזנת תוכן עצמאית. בונה האתר אינו אחראי על הזנת תוכן כלשהו.
2. התכנים המוזנים לאתר לא יועתקו מתוכנת עיבוד תמלילים כלשהי אלא ייכתבו ישירות במערכת הזנת הנתונים.
3. זכויות היוצרים המלאות לתכנים המוזנים לאתר שייכות למזמין.

אחריות
1. אחריות לאתר האינטרנט ניתנת לתקופה של עד ___ חודשים מהצגת הגרסה העובדת ללקוח.
2. על בונה אתר האינטרנט לתקן ליקויים שונים שאינם תואמים את האפיון שיתגלו באתר האינטרנט, פרצות אבטחה שונות או כל תקלה בתוכנה.
3. בונה אתר האינטרנט אינו אחראי על תקלות הנובעות משרתי ספק האחסון.
4. תקלה שמשביתה חלק מהותי, קרי את אתר האינטרנט או דף ברמה הראשונה של היררכית המידע תתוקן תוך ___ שעות.
5. תקלה שמשביתה כל חלק אחר באתר האינטרנט תתוקן תוך ___ ימים.
6. אין האחריות תקפה במידה וצד שלישי כלשהו ביצע שינויים בקוד המקור של האתר.

הגבלת אחריות
א. מובהר בזאת כי לאחר תום תקופת האחריות לא תהיה לבונה האתר חבות כלשהי כלפי המזמין.
ב. לאחר תום תקופת האחריות בונה האתר לא ישפה את המזמין בגין נזק או טענה כלשהי.
ג. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של המזמין. בונה האתר לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר האינטרנט על ידי המזמין או מי מטעמו, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין.
ד. יובהר כי בונה האתר יהיה פטור מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר האינטרנט של המזמין, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעתו בכל דרך שהיא.

נזקים

א. גובה החבות שיש בין בונה האתר למזמין אינו יעלה על סך התמורה שהמזמין שילם לבונה האתר.
ב. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט.
ג. במידה ותשלום כלשהו לא יועבר במועדו, בונה אתר האינטרנט יוכל לדחות את לוח הזמנים אף מעבר לימי האיחור בתשלום.
ד. במידה שבונה האתר לא יעמוד בלוח הזמנים, הוא ישפה את המזמין בסכום של ____ שקלים חדשים לכל שבוע איחור עד לגובה התשלום ששולם כבר.
ה. בונה האתר יוכל לבטל את ההסכם בכל עת. במידה ויעשה כן יחזיר למזמין את התמורה ששילם.
ו. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור ______.

תשלום

המזמין ישלם תמורה של סך _____ שקלים חדשים לפי לוח הזמנים כדלהלן:

30% (סך של _____ שקלים חדשים במזומן) במועד חתימת הסכם זה.

20% (סך של _______ שקלים חדשים במזומן) לאחר תום סבב התיקונים השלישי.

50% (סך של _______ שקלים חדשים במזומן) במועד סיום ההטמעה בשרתי הלקוח והעברת קבצי המקור.

תשלום של ____ ש"ח לכל שעת עבודה ייגבה על סבבי תיקונים נוספים מעבר לשלושת סבבי התיקונים המוסכמים. המזמין ישלם את התשלום בסיום של סבבי התיקונים הגרפיים.

 

לראייה על הסכמת הצדדים לכל אמור לעיל, באנו על החתום:

 

______________

המזמין

 

______________________

 

בונה האתר

היום: _____________________

פוסטים נוספים שכדאי לקרוא

ESP32 מאפס לילדים

מדריך ל-ESP32 לילדים ולהורים מאפס

אחד הדברים הכי כיפיים בעולם הוא תכנות ותכנות בעולם האמיתי – המפעיל אורות, ציוד אלקטרוני ומכשירים הוא מלהיב ממש. המדריך מיועד להורים שרוצים ללמד את הילדים שלהם לתכנת.

פתרונות ומאמרים על פיתוח אינטרנט

SSG עם next

אחרי שלמדנו במאמר הקודם מה זה SSR והבנו שלא מדובר בקליע כסף שפותר את כל הבעיות שלנו, נלמד על SSG שיכול להקל על כמה מהבעיות של SSR.

גלילה לראש העמוד