Adobe Air – כתיבת אפליקציה ראשונה – הרחבה

מאמר המשך המרחיב את האפליקציה שכתבנו במאמר הקודם.


תגיות: פורסם בקטגוריה: סביבת Adobe Air - אדובי אייר

כתיבת תוכנית ראשונה ב-Air

הסבר ודוגמאות לכתיבת תוכנית שקוראת קובץ טקסט ישירות מהדסקטופ באמצעות Adobe Air


תגיות: פורסם בקטגוריה: סביבת Adobe Air - אדובי אייר

Adobe Air

במאמר זה מוסבר על Adobe Air ועל איך לפתח אפליקציה פשוטה באמצעותו.


תגיות: , , פורסם בקטגוריה: סביבת Adobe Air - אדובי אייר