ES2017 – פסיקים בסוף

הסבר על פיצ׳ר קטן ולכאורה חסר משמעות ב-es2017 שיש לו חשיבות לא קטנה

אתם לא יודעים כמה כוח נפשי הייתי צריך בשביל לא להתדרדר לכותרת נוסח 2017 ותעלומת הפסיקים הנעלמים. אני מקווה שתעריכו את זה. הפיצ׳ר הבא של 2017 הוא קצת מוזר. בדרך כלל הפיצ׳רים של ES2015 ומעלה הם מסובכים אבל ההסברים שלהם פשוטים. כלומר קשה להבין את הפיצ׳ר אבל אחרי הסבר פשוט הוא קל להבנה. הפיצ׳ר הזה הוא ממש פשוט וקל מאוד להבנה אבל ההסבר הוא מסובך. מבולבלים? המשיכו לקרוא.

בגדול, לא צריך להיות מתכנת ג׳אווהסקריפט מנוסה במיוחד בשביל להבין מה הבעיה בקוד הבא:


function myFunction(arg1,
          arg2,
          arg3,) {
 //Whatever
};

myFunction(1,2,3);

זה מה שקורה כשמנסים להריץ אותו:

function myFunction(arg1,           arg2,           arg3,) {  //Whatever }; myFunction(1,2,3); VM291:3 Uncaught SyntaxError: Unexpected token )
SyntaxError: Unexpected token )

למה אנחנו מקבלים את השגיאה הזו? כי יש פסיק נוסף ברשימת הארגומנטים מיד לאחר הארגומנט האחרון. ES7 קובע, בפיצ׳ר Syntax trailing function commas נקבע שפסיק שבא לאחר הארגומנט האחרון אינו שגיאה יותר. כלומר הקוד שלעיל יעבוד.

מה שה-babel עושה זה להוריד את הפסיק האחרון כמובן. בפיצ׳ר הזה הוא לא עובד קשה מדי. כלומר מהרגע שאתם מפעילים ב-babel את Syntax trailing function commas plugin או את ES2017 preset שכולל אותו, אתם יכולים להשאיר את הפסיק הנוסף בארגומנט האחרון מרשימת הארגומנטים.

זהו. זה כל הפיצ׳ר. נכון פשוט?

עכשיו בואו נדבר על ההסבר. בגדול הפיצ׳ר הזה מגיע מתוך בעיה שנובעת מעבודה משותפת של מספר מתכנתים על בסיס קוד אחד באמצעות גיט. בואו נדמיין שיש לי את הקוד הזה:


function myFunction(arg1,
          arg2,
          arg3
          ) {
 //Whatever
};

אני רוצה להוסיף לו ארגומנט נוסף. משהו בסגנון הזה:


function myFunction(arg1,
          arg2,
          arg3,
          arg4
          ) {
 //Whatever
};

לא שינוי גדול במיוחד. אני עושה קומיט ודוחף את הקוד ל-pull request. מי שיסתכל על ההבדל בין הקוד הישן לחדש יראה משהו כזה:

תצוגת הבדלים סטנדרטים בין הקוד הישן לקוד החדש. נראה הבדל של שתי שורות ולא של שורה אחת
תצוגת הבדלים סטנדרטים בין הקוד הישן לקוד החדש. נראה הבדל של שתי שורות ולא של שורה אחת

זה נראה כאילו מחקנו שורה אחת והוספנו שתי שורות. זה נובע מכך שתוכנת ה-diff המחשבת את ההבדלים קולטת את שחל שינוי בשורה הכוללת את arg3 בגלל הוספת הפסיק ומחשבת את השינוי הזה כמחיקה.
לעומת זאת, אם אנו מאפשרים פסיק אחרון, כמו בתקן es2017, אז השינוי יראה כך:

תצוגת הבדלים סטנדרטים בין הקוד הישן לקוד החדש. נראה הבדל של שורה אחת כמו שצריך להיות.
תצוגת הבדלים סטנדרטים בין הקוד הישן לקוד החדש. נראה הבדל של שורה אחת כמו שצריך להיות.

עכשיו תוכנת ה-diff מראה לי שינוי אחד ויחיד של הוספת arg4. מאוד נעים ונחמד. כמו שצריך.

חלק מכם עכשיו ינחרו נחרת בוז ואולי די בצדק. יש הרבה דברים לתקן בג׳אווהסקריפט לפני זה ומדובר בפיצ׳ר איזוטרי. אבל זה פיצ׳ר שחשוב להסביר עליו וחשוב להבין מאיפה הוא בא. אגב. הפסיק האחרון עובד גם אם אנו כותבים את הכל בשורה אחת וכמובן גם בקריאה לפונקציה. זה הכל.

פוסטים נוספים שכדאי לקרוא

יסודות בתכנות

מספרים בינאריים בקוד

איך, ויותר חשוב למה, משתמשים במספרים בינאריים בתכנות? גם בפייתון ובג׳אווהסקריפט?

ספריות ומודולים

להתנסות ב AutoGPT

הטרנד החם בעולם ה-GPT וה-AI – הפעלת אייג׳נטים בקלות עם Auto GPT.

פתרונות ומאמרים על פיתוח אינטרנט

המנעו מהעלאת source control לשרת פומבי

לא תאמינו כמה אתרים מעלים את ה-source control שלהם לשרת. ככה תמצאו אותם וגם הסבר למה זה רעיון רע.

גלילה לראש העמוד