grunt watch

כך תפעילו את ה-build ותריצו את כל התהליכים שאתם רוצים עם grunt בשינויי קבצים באפליקציה.

זה מאמר שמלמד על grunt. אם אתם לא יודעים מה זה grunt, כדאי שתעיינו במאמר המלמד על Grunt.js ומסביר על ההתקנה ומה זה בכלל.
כשאני משתמש ב-uglify לקבצי ה-JavaScript שלי, autoprefixer לקבצי ה-CSS שלי ודברים נוספים (כמו csslint ו-jshint) אז אני לא רוצה לשנות את קבוץ ה-CSS או ה-JS ואז להריץ את ה-grunt בכל פעם כדי שיריץ את כל התהליכים שאני צריך כמו להוסיף תחיליות, לכווץ ולנקות. אני רוצה שכל התהליכים האלו ירוצו ברגע שאני משנה את אחד מקבצי ה-JS או ה-CSS. ואז כשאני ארפרש את האפליקציה אני אוכל לראות את השינוי שעשיתי.

את זה עושים באמצעות grunt watch. מדובר במודול של grunt שיושב ומאזין לקבצים שאני אומר לו להקשיב – לצורך העניין לקבצי המקור של CSS ו-JS. ברגע שיש שינוי כלשהו, הוא יריץ את המשימות שאני אומר לו.

איך זה עובד? קודם כל… התקנה של המודול

npm install grunt-contrib-watch

עכשיו צריך לומר ל-grunt בפרויקט שהמודול הזה קיים. ניכנס ל-Gruntfile.js ונכניס את השורה הזו שבעצם מודיעה ל-Grunt לטעון את המודול.

grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');

כל מה שנותר הוא להוסיף משימה ל-Grunt. במקרה הזה watch:

	watch: {
	 scripts: {
	  files: ['source/*.css'],
	  tasks: ['postcss'],
	  options: {
	   spawn: false,
	  },
	 },
	}

מה יש לנו כאן? הגדרתי watch. שלושת הדברים היחידים שאני צריך להגדיר הוא files – אחרי אלו קבצים או תיקיות אני צריך לעקוב. במקרה הזה הגדרתי שהוא יעקוב אחר כל קבצי ה-CSS. אבל אני יכול להוסיף גם קבצי JS או בכלל להכניס את כל תיקית הפרויקט.
הדבר השני הוא אילו משימות ירוצו כאשר יהיה שינוי. במקרה הזה בחרתי רק במשימה אחת: postcss, אבל אני יכול להכניס משימות רבות נוספות כמו uglify ו-lint.
ב-options כדאי להשאיר את spawn כ-false כי זה יבטיח עבודה יותר מהירה.

אם אתם סקרנים לדעת, כך נראה הקובץ השלם:

module.exports = function(grunt) {

  grunt.initConfig({
    postcss: {
      options: {

        processors: [
          require('autoprefixer-core')({
            browsers: ['last 2 versions', 'Android >= 2.3']
          }), // add vendor prefixes
        ]
      },
      main: {
        expand: true,
        flatten: true,
        src: 'source/*.css',
        dest: 'css/'
      }
    },
    watch: {
      scripts: {
        files: ['source/*.css'],
        tasks: ['postcss'],
        options: {
          spawn: false,
        },
      },
    }
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-postcss');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');
  grunt.registerTask('default', ['postcss']);

};

מה יש לנו פה? בגדול קובץ Gruntfile.js סטנדרטי לחלוטין. ב-initConfig אני מגדיר 2 משימות. הראשונה היא postcss שעליה דיברתי במאמר על תחיליות ב-CSS3. השניה היא משימת watch שאותה הראיתי קודם. בסוף הקובץ אני משתמש ב-loadNpmTasks על מנת לטעון את מודול postcss ואת contrib-watch. אני משתמש ב- grunt.registerTask('default', ['postcss']); על מנת להגדיר את postcss כ-default.

מה ש-watch עושה הוא לעקוב אחר קבצי ה-CSS שיש בתיקית source וברגע שמישהו מהם משתנה, הוא יפעיל את postcss.

איך זה נראה בפועל? ככה:

$ grunt watch Running "watch" task Waiting... >> File "source/transform2d.css" changed. Running "postcss:main" (postcss) task >> 1 processed stylesheet created. Running "watch" task Completed in 0.117s at Sat Jul 11 2015 20:41:11 GMT+0300 (IDT) - Waiting...
הפעלה של grunt watch שעוקב אחר קבצים ומפעיל תהליכים אוטומטית.
$ grunt watch
Running "watch" task
Waiting...
>> File "source/transform2d.css" changed.

Running "postcss:main" (postcss) task
>> 1 processed stylesheet created.

Running "watch" task
Completed in 0.117s at Sat Jul 11 2015 20:41:11 GMT+0300 (IDT) - Waiting...

זה הכל! פשוט וקל ובלי להתאמץ. למי שמשתמש ב-yeoman או בדומיו ולא הבין איך בדיוק האפליקציה יודעת להפעיל את ה-build בכל שינוי – זה נעשה כך.

במאמר הבא על Grunt אני מסביר איך לטעון מודולים אוטומטית ב-Grunt ללא כתיבה של loadNpmTasks שוב ושוב ושוב בכל פעם שאני משתמש במודול חדש.

פוסטים נוספים שכדאי לקרוא

תמונה של עציץ, רספברי פיי ורמקול
רספברי פיי

לגרום לעציץ שלכם לדבר

כך תשתמשו ברספברי פיי, חיישנים וגם בינה מלאכותית שמותקנת על הרספברי פיי (כן) כדי ליצור… עציץ המדבר.

תמונה של הבית הלבן עם מחשוב ענן וטקסט: FEDRAMP
פתרונות ומאמרים על פיתוח אינטרנט

FedRAMP & FIPS מבוא למתחילים

פרק מיוחד, לצד הקלטה של פרק של עושים תוכנה על אחת התקינות החשובות ביותר עבור חברות שסביר להניח שלא הכרתם

גלילה לראש העמוד